Profil

JUDr. Anna Romanová, advokátka zapsaná u ČAK v Praze pod ev. č. 1744, u SAK v Bratislavě pod ev. č. 1062, absolventka Právnické fakulty P. J. Šafárika v Košicích v
roce 1981, praxe u soudu 5 let, v advokacii v SR a v ČR víc než 20 let.
Jako advokátka se sídlem v Hradci Králové působí od 1.1.1994.

Činnost advokátní kanceláře je preferenčně zaměřena na oblast:

• obchodního práva
• občanského práva
• rodinného práva
• duševního vlastnictví
• konkursního práva
• korporačního práva
• nároků z pojištění
• trestního práva
• mezinárodního práva


Poskytování služeb:

a) právních• v České rebublice
• ve Slovenské rebublice
• v Maďarské republice

b) tlumočnických• v jazyce maďarském

c) advokátní úschova

  Adresa kanceláře
Nám. 5.května 812
Hradec Králové
500 02

Kontaktní údaje
Tel./Fax: 495 211 723
Mobil: 602 114 793
Email:anna.romanova@
seznam.cz
 
© 2007 JUDr.Anna Romanová